โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่
หน้าหลัก ระบบรถไฟทางคู่ ข่าวโครงการ ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่โครงการ
ติดต่อสอบถาม
  ที่อยู่โครงการ  
     
 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-1515
www.otp.go.th

 
กลุ่มที่ปรึกษา

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

 
ติดต่อสอบถาม

ด้านวิศวกรรม โทร. 0 2509 9000 ต่อ 3120-3
ด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2943 9600-10 ต่อ 1324
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
โทร. 0 2187 1452, 08 2587 9426, 09 1779 5575, 09 1959 1492, 08 9447 6739
โทรสาร 0 2187 1451 ตู้ ปณ. 170 ปณศ. จรเข้บัว กรุงเทพฯ 10230

 
 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่
     
      Content & Web design © 2015 By Daoreuk Communications Co., Ltd. All rights reserved.