โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่
หน้าหลัก ระบบรถไฟทางคู่ ข่าวโครงการ ติดต่อสอบถาม
   
ข่าวประชาสัมพันธ์  
 


"ปัจจุบันโครงการได้รับมติเห็นชอบ ร่างแบบรายละเอียด (Draft Final Drawings) จากคณะกรรมการกำกับงานโครงการแล้ว โครงการคาดว่าจะดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 ภายในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560"

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่
     
      Content & Web design © 2015 By Daoreuk Communications Co., Ltd. All rights reserved.